Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego (Cybernetyki)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego (Cybernetyki)

Szanowni Państwo,

Ponieważ od czasu do czasu kierowane są do nas pytania dotyczące zabudowy i  zagospodarowania przestrzennego redakcja ustaliła kilka faktów. Nasza rola sprowadza się do ich przedstawienia, niezależnie od różnorodnych opinii wśród zainteresowanych.

Na Służewcu Przemysłowym na obszarze ograniczonym ulicami:
– od Północy: Domaniewska, Suwak,
– od Zachodu: granica dzielnicy Mokotów (czyli tory kolejowe)
– od Południa: granica dzielnicy Mokotów (czyli  ul. Bokserska)
– od Wschodu: ulica Obrzeżna do Cybernetyki, Rzymowskiego na odcinki od Cybernetyki do Al. Wilanowskiej i dalej Al. Wilanowską Langego do Domaniewskiej (czyli teren wokół Galerii Mokotów jest na terenie objętym planem)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego (Cybernetyki)

Z obszaru tego wyłączono uchwałą Rady Miasta nr LX/1832/2009 z dnia 27.08.2009 wyłączono obszar pomiędzy ulicami: Postępu, Cybernetyki i Wynalazek. Dla tego obszary plan jest w trakcie sporządzania. Postępowanie toczy się pod nazwą Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sużewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki

Dla pozostałej części obszaru Służewca przemysłowego plan miejscowy obowiązuje na mocy uchwały Rady Miasta XXIX/625/2011 z dnia 15.12.2011.

Oznacza to również, że od wyłożenia planu przewidywane były ulice w tymV 9KDD,  na tyłach osiedla Hubertus, które są uwzględnione w obowiązującym planie.

Tutaj znajdziecie Państwo odpowiednie dokumenty.

TEKST MPZP      MAPA
ładowanie może potrwać chwilę ze względu na wielkość plików

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego czyta się dość prosto. Składa się on z dwóch zasadniczych części

  • Część ogólna planu do strony 16 zawiera informacje o charakterze głównych założeń
  • Część szczegółowa określa konkretne parametry dla jednostek organizacyjnych – kwartałów i ulic (od strony 16). Każda jednostka organizacyjna zaznaczona jest na mapie symbolem i znajduje odzwierciedlenie w tekście planu.
    • dla przykładu parametry ulicy na tyłach osiedla Hubertus oznaczone są symbolem 9KDD znajdują się w paragrafie 168 na stronie 140 tekstu.

Jeżeli chcielibyście Państwo zamieścić na swoich stronach link do tej informacji to prosimy skopiować poniższy kod – zachęcamy:

<a title=”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego (Cybernetyki)” href=”https://obrzezna-online.pl/miejscowy-plan-zagospodarowania-sluzewiec-cybernetyki/” target=”_blank”>Plan Miejscowy Służewiec na Obrzeżna Online</a>

Pozdrawiamy

Redakcja