Służewiec a Służew

Stowarzyszenie Miasto Ogród Służew

Wiele osób myli Służewiec ze Służewem i trudno się dziwić, bo podział nie jest do końca logiczny…

Służewiec, wg Wikipedii, to obszar południowej części Mokotowa wyznaczany przez ulice Jana Pawła Woronicza, Wołoska, Obrzeżna, Bokserska oraz tory linii radomskiej. Oznacza to, że w jego granicach znajduje się jedynie część przemysłowa zwana Służewcem Przemysłowym i fragment części mieszkalnej Służewca. Pozostała część mieszkalna, to jest osiedla Służewiec Południowy i Służewiec Fort, zawiera się w granicach Służewa (często też słyszy się „Służewia”).

Granice Służewa natomiast, wg Wikipedii, wyznaczają ulice: Aleja Wilanowska, Obrzeżna oraz południowa granica dzielnicy Mokotów (biegnąca ulicą Dolina Służewiecka, Bokserską i Wyścigową).

Brzmi to dość skomplikowanie, a dodatkowo podział ten nie pokrywa się z historycznym podziałem terenów, ponieważ dawna wieś Służew znalazła się na terenie dwóch dzielnic: Mokotowa i Ursynowa.

Służewiec i Służew to również zupełnie inna zabudowa.

W zabudowie Służewca, w jego granicach określonych przez Miejski System Informacji, daje się wyróżnić dwa obszary. Pierwszy, leżący na południu, to osiedle eksperymentalnych i prototypowych budynków mieszkalnych wznoszonych w technologii ramy H. Drugi, leżący na północ i znany jako Służewiec Przemysłowy, to zakłady przemysłowe i magazyny. Na tym drugim terenie w pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęto wznosić budynki biurowe, nowoczesne osiedla apartamentowców, a obecnie stale powiększa się oferta usługowa. Działa tu wiele barów i restauracji oraz innych punktów usługowych głównie z segmentu wellness.

Służewiec to również obszar niejednorodny, jeśli chodzi o charakter zabudowy. W latach 70-tych XX wieku powstało osiedle z wielkiej płyty Służew nad Dolinką, nie grzeszące pięknem i górujące nad okoliczną zabudową.

Z drugiej strony na Służewie funkcjonują osiedla takie jak obszar zwany Miastem – Ogrodem Służew (inaczej Służew Niski), w granicach wyznaczonych ulicami: Wilanowską, Puławską, Kmicica, Rolną, Niedźwiedzią i Wróbla. Mamy tu prawdziwe zagłębie najwyższej klasy architektury reprezentujące główne nurty stylistyczne lat 30-tych. Są domy stylizowane na art-deco, w zmodyfikowanym stylu dworkowym funkcjonalizmu czy typowego dla lat 30-tych modernistycznego monumentalizmu. Kilka znakomitych przykładów tej monumentalnej architektury czyni osiedle wyjątkowym w skali nie tylko Warszawy. Powstało nawet Stowarzyszenie Miasto – Ogród Służew mające na celu utrzymanie i ochronę układu urbanistycznego, ładu architektonicznego, obiektów zabytkowych i pomników przyrody, których również nie brakuje na tym terenie.

Stowarzyszenie Miasto Ogród SłużewStowarzyszenie Miasto Ogród Służew

Zdjęcia pochodzą z http://www.sluzew.org.pl/.

Grafika pochodzi z Miejskiego Systemu Informacji (Warszawa).